Home  /  Marketingadvies  /  Marketing automation  /  Pakketselectie Marketing Automation software

Pakketselectie

Ons effectieve stappenplan voor pakketselectie:

  • Vaststellen van de uitgangspunten en doelstellingen binnen de marketingorganisatie. Zijn die eenmaal bekend, dan maken we een blauwdruk van de gewenste processen en de bijbehorende automatisering ‘van lead naar sales’.
    Nu er meer inzicht is, stellen we een zogenaamde ‘case for change’ op. Hierin staan de aanleiding voor de verandering, de visie, de gewenste uitkomsten, de te behalen voordelen en natuurlijk de kosten-baten analyse. De business case is ‘de rechtvaardiging van het project’. Zonder een kloppende business case is er immers geen reden om het project op te starten.
  • In de interne analyse is de aanleiding beschreven voor de gewenste veranderingen. Welke functionaliteiten ontbreken er nu in de huidige inrichting? Wat wil een gebruiker wel kunnen doen wat nu niet kan? Wat is het verschil tussen de huidige en gewenste situatie (de ‘gap analyse’)?
  • De gewenste functionaliteiten vormen de basis voor het Request For Information (RFI). Op basis hiervan kunnen leveranciers hun geschikte software aanbieden.
  • Er volgt een longlist van leveranciers, een deel ontvangt de RFI. De respons levert een shortlist op van leveranciers die een Proof of Concept.

Ons wegingsmodel helpt om het aanbod van de leveranciers te beoordelen. Op basis daarvan kunt u de meest optimale keuze maken.