Het verschil tussen Business Intelligence en Big Data (deel 1)

By Toin Zom 12 maanden ago2 Comments
Home  /  database marketing  /  Het verschil tussen Business Intelligence en Big Data (deel 1)

Het verschil tussen Business Intelligence en Big Data

Ik krijg regelmatig de vraag of er nu eigenlijk een verschil zit tussen Big Data en Business Intelligence. Om met de deur in huis te vallen; ja, dat verschil is er. Sterker nog, het is een enorm verschil. Ik zou bijna zo ver willen gaan als te zeggen dat er nauwelijks overeenkomst tussen de twee is. Althans, dat de verschillen tussen Big Data en Business Intelligence groter zijn dan de overeenkomsten. Tuurlijk; beiden combineren (grote) hoeveelheden data uit verschillende bronsystemen om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van een organisatie. Maar de manier waarop, het doel waarvoor en de doelgroep voor wie zijn in beiden vakgebieden totaal verschillend. Om over de verschillen in aanpak tussen beiden vakgebieden nog maar te zwijgen.

VERSCHIL IN TOEPASSING IN BIG DATA EN BUSINESS INTELLIGENCE

Het belangrijkste verschil in Big Data en Business Intelligence zit hem in de toepassing. BI geeft op een prettige, overzichtelijke manier antwoorden op vragen die een manager of business analist zich periodiek stelt. Of op zijn minst zou moeten stellen. Vragen als: hoeveel leads hebben we de afgelopen maanden gegenereerd, wat zijn de klanten met de grootste openstaande posten, wat is omzet van regio X en Y ten opzichte van elkaar en de begroting, welke afdelingen hebben het hoogste ziekteverzuim etc. Etc. Vragen die stuk voor stuk een antwoord zouden moeten geven op de belangrijkste processen of stuurmechanismen van een organisatie. De antwoorden op deze vragen geven inzicht in waar moet worden bijgestuurd om de doelstellingen te halen.

In Big Data zijn deze vooraf vastgestelde te meten parameters er niet. In een big data wereld gaat een analist op zoek naar on-ontdekte verbanden, oorzaken en gevolgen. Of probeert de analist antwoorden te krijgen op ‘what if’ vragen. Big Data helpt je antwoorden vinden op vragen waar je van tevoren niet wist dat je ze wilde stellen.

BI: AANBRENGEN VAN STRUCTUUR EN DEFINITIES VOOR EEN ‘SINGLE VERSION OF THE TRUTH’.

Een van de pijnpunten in een BI- project is het bereiken van consensus in de definities. Wat betekent een bepaalde meetwaarde nu eigenlijk precies en hoe wordt deze berekend. Berekenen we het ziekteverzuim in kalenderdagen of werkdagen, naar rato van de FTE of altijd op basis een 40-urige werkweek? Rapporteren we omzet van buitenlandse (niet Euro) vestigingen in dagkoersen of hanteren we een vooraf vastgestelde wisselkoers? En hoe vaak en op welk moment bepalen we dan deze vaste wisselkoers? Zomaar een setje vragen waar je van tevoren antwoord op moet geven, voordat je überhaupt aan een BI- project kunt beginnen. Althans; als je ellenlange discussies en oneindige aanpassingen in de bouw wilt voorkomen tijdens je project.

DATA ALS BRANDSTOF VOOR UW ORGANISATIE

Met een BI-oplossing wordt voorkomen dat er eindeloos lijstjes worden vergeleken en verschillen in aantallen moeten worden verklaard. Er wordt bedrijfsbreed gebruik gemaakt van dezelfde cijfers, die allemaal uit dezelfde bron komen: het datawarehouse, dat op zijn beurt weer gevoed wordt uit meerdere verschillende bron systemen. Er is dus sprake van een ‘single version of the truth’. In de theorie, althans. Ik moet het eerste bedrijf nog tegenkomen, waar het in de praktijk daadwerkelijk zo clean is als hierboven beschreven. Maar de genoemde ‘single version of the truth’ zou op zijn minst het streven moeten zijn.

BIG DATA: DATA-LAKES EN DATA-SWAMPS

In een big data omgeving is er geen truth, maar wordt deze gecreëerd. De data scientist bepaalt zijn eigen werkelijkheid, en hanteert een set van door hem bepaalde definities. In plaats van het vinden uniforme begrippen, draait het in Big Data om begrip. Begrip van het proces en de invloed van externe factoren hierop. Wat is de correlatie tussen temperatuur of het aantal millimeter regen op een zondagmiddag en de online verkopen? Als de aandelenbeurs of het consumenten- vertrouwen met 1% stijgt, wat betekent dat voor de omzet in de maanden erna? Een ander groot verschil zit in de manier waarmee met de data wordt omgegaan. Zo gaat in een BI-omgeving de data uit verschillende bronsystemen in meerdere lagen (stappen) van bron naar de uiteindelijke data mart, waarbij in iedere stap de data verder geschoond, gestructureerd en geïntegreerd wordt. In een Big Data omgeving is structuur minder van belang en wordt de data veelal ‘as is’ in een data lake gegooid. Gekscherend spreekt men tegenwoordig in Big Data vaak van een data swamp (data moeras), omdat juist door het ontbreken van metadata, controle en schoning van data de lake dusdanig troebel en vervuild is, dat het meer op een stinkend moeras lijkt dan op een helder bergmeer.

Meer over dit onderwerp komende maand in een volgend artikel.

Categories:
  database marketing, k2, k2 marketing, marketing intelligence
this post was shared 0 times
 100
About

 Toin Zom

  (2 articles)

Toin Zom heeft ruim 20 jaar op het gebied van databases, data-warehousing, business intelligence, data integratie en data-kwaliteitsissues. Hij beschikt over een zeer brede technische kennis en heeft ervaring in alle aspecten van het vakgebied; van datamodellering tot oplossings-architectuur, van database inrichting en optimalisatie tot het ontwerpen, bouwen en testen van ETL-omgevingen. Toin heeft gewerkt voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers in de telecombranche, bank- en verzekeringswezen, retail en farmaceutische industrie.

2 Comments

 • Jeroen Veenma says:

  Hallo Toin,

  Een duidelijke en heldere uiteenzetting van de verschillen tussen BI en BigData. Maar uiteindelijk wil je de BigData als enige vorm van brandstof gaan gebruiken. Anders ga je het niet verzamelen. Dan zul je het stinkende moeras toch moeten opschonen? En ik ga er vanuit dat energiemaatschappijen alle data van slimme meters niet ongestructureerd in een data lake gooien. Dus ik heb het gevoel dat de verschillen minder groot zijn of in ieder geval minder groot gaan worden.

  Groet Jeroen

 • Toin Zom says:

  Beste Jeroen,

  Dank voor je reactie. Dat het stinkende moeras opgeschoond zal moeten worden voordat je er bedrijfsbreed uit kunt gaan rapporteren is ook mijn mening. Daar ga ik dieper op in, in Deel II van dit artikel.
  Persoonlijk denk ik dat Big Data en ‘traditioneel’ BI vreedzaam naast elkaar zullen gaan (of blijven) bestaan, juist door de verschillen in toepassing. en ik onderschrijf je mening dat Big Data en BI dichter naar elkaar zullen groeien, zowel in technologie, als in gebruik
  Ook dat beargumenteer ik in Deel II van mijn publicatie.
  Ik hoop dat je na het lezen van Deel II nog een keer de moeite zou willen nemen om te reageren, en ik ga dan graag de dialoog met je aan via deze site.

  Vriendelijke Groet,

  Toin Zom
  K2 Marketing.

Leave a Reply

Your email address will not be published.